Top 72dpi 

Baggrund

Jeg har siden min tidlige ungdom været nysgerrig på mennesker. Jeg har derfor været meget taknemmelig for at arbejde som sygeplejerske i børne- og ungdomspsykiatrien i mere end 20 år. Først i Risskov og siden i Aalborg. Har desuden været projektsygeplejerske i et ventelisteprojekt i Viborg.

Jeg har en bred børne- og ungdomspsykiatrisk erfaring, både fra dag- og døgnafdelinger samt fra det ambulante område. Jeg har igennem de seneste år tilegnet mig erfaring med børn og unge, som fremtræder med skolevægring af forskellige grunde samt erfaring med voksne, som i en sen alder har fået stillet en diagnose inderfor autismespektret.

Jeg har Specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje, en 1 årig kognitiv terapeutisk uddannelse samt en 2 årig Efteruddannelse i psykologiske og psykiatriske perspektiver. Derforuden er jeg examineret supervisor hos dfti og samme sted er jeg under uddannelse til familieterapeut.

Jeg er nysgerrig på mennesker og livet, og det giver mig mening, at hjælpe med til at øge trivsel og livsglæde. 

Jeg stiller mange spørgsmål, men giver også svar. Spørgsmål er vigtige for at få belyst problemstillingen fra mange synsvinkler og for at skabe ny reflektion. Jeg arbejder ud fra en bio-psyko-social forståelsesramme og antager, at menneskets adfærd og tankemønstre er dannet ud fra medfødte evner og sårbarheder, opvækstvilkår og relationer. Jeg tror på, at alle gør deres bedste ud fra det som de har lært.

Alle vil gerne høre til og gøre det godt.

  • Autisme
  • ADHD/ADD
  • Angst og OCD
  • Skolevægring
  • Tristhed og ensomhed
  • Kost, Motion og Søvn