Top 72dpi 

Kurser

Kurser

kursus Fredericia067 800x600Autisme.

I samarbejde med Det Nationale Autismeinstitut afholder jeg tilmeldingskurser for fagpersoner, forældre, bedsteforældre og andre pårørende. Se mere på www.flexbillet.dk/tina-bjoern

Hvis en skole, institution eller kommune ønsker undervisning for hele eller dele af personalet, kommer jeg gerne hos jer for at formidle min viden om autisme, ADHD, angst eller andre psykiske problemstillinger. 

 

I samarbejde med firmaet KursusMaker afholder jeg desuden kurser rundt i hele landet i følgende 2 emner:

Skolevægring hos børn og unge med angst, OCD og depressive symptomer.

Børn og unge, som umiddelbart har fungeret fint i skole og fritidsordning, kan pludselig reagere med skolevægring. Lærere og pædagoger står ofte uforstående og forældrene føler sig magtesløse. Meget ofte går der alt for lang tid inden der bliver etableret den rette hjælp, hvilket betyder at barnet mister både faglig og social kompetence, og samfundsøkonomisk kan det blive bekosteligt, hvis forældrene skal frikøbes fra arbejde for at være hjemme hos barnet.

Diagnoser - en sovepude eller et udgangspunkt for udvikling?

Flere og flere børn og unge får psykiatriske diagnoser, hvilket skaber meget relevant debat i medierne. På dette kursus vil du dels få mere viden om flere forskellige diagnoser, men du vil også indgå i diskussioner om fordele og ulemper ved diagnosticeringen. Men vigtigst af alt - hvis barnet har en diagnose, hvordan får vi så øje på de uanede udviklingsmuligheder og hjælper bedst?

Målgruppen til kurset er pædagogisk personale, UU-vejledere, kommunalt ansatte psykologer og socialrådgivere samt skoleledere.

Se yderligere på hjemmesiden www.kursusmaker.dk

Hjemkøbskurser

Hvis en personalegruppe eller en kommune ønsker et hjemkøbskursus indenfor ovenstående emner aftales dette med KursusMaker, men for yderligere emner er I velkommen til at kontakte mig direkte.

  • Autisme
  • ADHD/ADD
  • Angst og OCD
  • Skolevægring
  • Tristhed og ensomhed
  • Kost, Motion og Søvn