Top 72dpi 

Supervision

Fagpersonlig supervision i gruppe

Når vores primære formål er at hjælpe andre mennesker, er det nødvendigt, at have et rum til reflektion. Et rum, hvor vi kan se på os selv og den relation, som vi indgår i. Supervisionen kan betragtes som en individuel og gruppebaseret efteruddannelse. Min erfaring er at den kan være med til at:

  • give ny viden og forståelse samt ideer til nye handlinger, hvilket er med til at højne fagligheden og kvaliteten
  • give ny energi og gåpåmod samt højne arbejdsglæden, hvilket er med til nedsætte risiko for udbrændthed og forråelse  
  • give plads til forskellighed i personalegruppen og samtidigt styrke fælleskabsfølelsen

Supervisionen kan foregå hos jer eller hos mig.

Individuel supervision

Individuel supervison foregår ud fra den oplevelsesorienterede tilgang og kaldes også for fagpersonlig supervision. Måske arbejder du selvstændigt, er leder eller er under uddannelse til familieterapeut og har brug for at få "flere øjne på" og "nye briller".

Personligt er jeg afhængig af at få supervision og kan slet ikke forestille mig, at skulle undvære det. Når vi som fagpersoner giver så meget af os selv hver eneste dag, har vi også brug for at få!

  • Autisme
  • ADHD/ADD
  • Angst og OCD
  • Skolevægring
  • Tristhed og ensomhed
  • Kost, Motion og Søvn