Top 72dpi 

Samtaler

Jeg tilbyder samtaler ud fra en oplevelsesorienteret tilgang, men bruger også redskaber fra de kognitive- og metakognitive behandlingsmetoder. 

Er du som forælder i tvivl om hvordan du skal hjælpe dit barn med at komme i bedre trivsel og udvikling, hjælper jeg gerne via en afklarende samtale. Problemstillingen kan f.eks. være urolig og impulsiv adfærd, koncentrationsproblemer, angst, tvangspræget adfærd, skolevægring, bekymringstendens, tristhed, søvnproblemer, problemer med måltiderne, manglende kammeratskaber og meget andet. Ofte kan der være belastninger i barnets miljø i skolen, fritiden eller i familien. Det er vigtigt at få mulige belastninger belyst. 

Hvis dit barn har ADHD/ADD, Autisme, angst, OCD eller depression, kan jeg tilbyde samtaler og rådgivning, så vi sammen kan finde nye veje til en bedre hverdag i skole og hjem. Jeg er optaget af, at diagnosen ikke må blive en sovepude eller hele sandheden om barnet. Det er vigtigt, at der hele tiden er fokus på ressourcer og udvikling. 

Er du voksen og har fået stillet en autismediagnose eller ADHD/ADD i sen alder, tilbyder jeg psykoedukation med øget selvforståelse og bedre mestringsevne som formål. Se mere under menupunktet Psykoedukation - Mening og Mestring.

Bevilling gennem kommunen

Har dit barn fået stillet en diagnose indenfor autismespektret, ADHD/ADD, angst, OCD eller depression kan du ansøge din sagsbehandler om økonomisk støtte til et forløb hos mig. 

I de fleste samtaleforløb indgår der psykoedukation og rådgivning til barnet, den unge og forældrene. Men i andre tilfælde er det primært forældrene eller barnet, som jeg taler med.

Selvbetaling

Hvis ikke dit barn er diagnostiseret, men har tegn på angst, stress og mistrivsel, hjælper jeg gerne med at komme på sporet igen. I disse tilfælde er det oftest forældrene, som selv betaler. 

Samarbejde med Det Nationale Autimseinstitut

Jeg samarbejder med Det Nationale Autismeinstitut ved at nogle forældre kontakter dem og ad den vej får bevilget et forløb hos mig.

Postbilag.jpeg

  • Autisme
  • ADHD/ADD
  • Angst og OCD
  • Skolevægring
  • Tristhed og ensomhed
  • Kost, Motion og Søvn