Gennem mange år har jeg haft den glæde at medvirke til at skabe positive forandringer for familier, par, børn, unge og voksne.

I mødet med den enkelte er jeg optaget af, hvordan jeg kan være med til at gøre det svære forståeligt og få øje på det der kan hæmme eller fremme trivsel og udvikling. Det er i relationen, at vi kan vokse.

Håb og mestring er centrale begreber i mit arbejde.

Du er velkommen til at ringe eller skrive til mig, hvis du ønsker flere oplysninger, eller få en snak om, hvordan jeg vil være i stand til at hjælpe dig, din familie eller din personalegruppe.

Profil:

Jeg har siden min tidlige ungdom været nysgerrig på mennesker og på hvordan vi hver især forsøger at finde en vej i livet. Jeg har derfor været meget taknemmelig for at arbejde som sygeplejerske i børne- og ungdomspsykiatrien i mere end 20 år. Først i Risskov og siden i Aalborg. De seneste 9 år har jeg været selvstændig.

Jeg har en bred børne- og ungdomspsykiatrisk erfaring, både fra dag- og døgnafdelinger samt fra det ambulante område. Jeg har Specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje, en 1 årig kognitiv terapeutisk uddannelse samt en 2 årig Efteruddannelse i psykologiske og psykiatriske perspektiver. Derforuden er jeg examineret supervisor hos dfti og samme sted er jeg uddannet Familie- og parterapeut, psykoterapeut MPF.

Det giver mig mening, at hjælpe med til at øge trivsel og livsglæde, og jeg ved, at vejen dertil ikke er givet på forhånd. Den finder vi sammen. 

Jeg arbejder ud fra en bio-psyko-social forståelsesramme og antager, at det enkelte menneskes adfærd, følelesesliv og tankemønstre er dannet på baggund af medfødte evner og sårbarheder, opvækstvilkår og de relationer, som vi har indgået i. Jeg tror på, at vi gør vores bedste ud fra det, som vi har lært og er blevet mødt med. 

Alle vil gerne høre til og gøre det godt.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Familieliv
  • Parrelation
  • Skolevægring
  • Angst og OCD
  • ADHD/ADD og autisme