Supervision

Som supervisor er jeg uddannet i den oplevelsesorienterede tilgang hos dfti. 

Fagpersonlig supervision i gruppe

Når vores primære formål er at hjælpe andre mennesker, er det nødvendigt, at have et rum til refleksion. Et rum, hvor vi kan se på os selv og den relation, som vi indgår i. Supervisionen kan betragtes som en individuel og gruppebaseret efteruddannelse. Min erfaring er at den kan være med til at:

  • give ny viden og forståelse samt ideer til nye handlinger, hvilket er med til at højne fagligheden og kvaliteten
  • give ny energi og gåpåmod samt højne arbejdsglæden, hvilket er med til nedsætte risiko for udbrændthed og forråelse  
  • give plads til forskellighed i personalegruppen og samtidigt styrke fælleskabsfølelsen

Supervisionen kan foregå hos jer eller hos mig.

Individuel supervision

Måske arbejder du selvstændigt som terapeut, er leder eller er under uddannelse til familieterapeut og har brug for individuel supervision.

Personligt oplever jeg, at supervision er en nødvendighed for at bevare overblikket, engagementet og min faglighed. 

  • Familieliv
  • Parrelation
  • Skolevægring
  • Angst og OCD
  • ADHD/ADD og autisme